Bedrijfsfeest bij HIER. locaties; wel of niet binnen de WKR?

De WKR (werkkostenregeling) is een welbekend begrip onder werkgevers en bestaat al bijna tien jaar. Sinds het ontstaan van de WKR is het systeem al meerdere keren op de schop gegaan. In 2019 is besloten dat de regeling wederom aangepast gaat worden. Ditmaal krijgt de zogenoemde ‘vrije ruimte’ een nieuwe structuur. Deze nieuwe structuur gaat met name zorgen voor meer flexibiliteit bij de bedrijven uit de middenstand. Hierdoor moet het aantrekkelijker worden voor deze categorie om een bedrijfsfeest te laten organiseren.

Wat bedoelen we met de WKR?

Alvorens we het nieuwe besluit gaan behandelen, is het goed om de WKR globaal uit te leggen. Sinds 2015 mag je als bedrijf maximaal 1,2% van je totale fiscale loon besteden aan verstrekkingen en vergoedingen voor je werknemers. Deze verstrekkingen en vergoedingen kunnen belastingvrij worden verrekend onder bepaalde voorwaarden. We noemen de 1,2% van het fiscale loon de vrije ruimte. Er zijn diverse zaken die onder de vrije ruimte kunnen vallen, de meest bekende zijn personeelsfeesten, personeelsreizen en kerstpakketten. Daarnaast zijn er ook een aantal onderdelen die belastingvrij worden verrekend, maar niet in de vrije ruimte worden gezet. Dit zijn onderdelen als reizen, apparatuur, cursussen, kleding, kantoorspullen enzovoort. Sinds 2015 worden laatstgenoemde onderdelen bepaald als ‘noodzaak’ en worden daarom gezien als vrijstelling.

Wat nu voor je bedrijfsfeest?

In 2019 is besloten dat de WKR versoepeld moet worden voor bedrijven uit de middenstand. Zij kunnen momenteel vanwege budgettaire redenen geen bedrijfsfeest organiseren in de vrije ruimte zonder dat deze overschreden wordt. Per 1 januari 2020 moet hier dus verandering in komen met nieuwe besluit. De bedrijven uit de middenstand krijgen per 2020 meer ruimte om een personeelsfeest te laten organiseren binnen de vrije ruimte. Hiermee wordt de drempel lager gemaakt dan voorheen. Zo krijgen niet alleen de grote bedrijven een mooi personeelsfeest, maar krijgen de kleine bedrijven daar nu ook een kans voor.

Wat wel en wat niet in de WKR?

Waar het voor de grote bedrijven al wel mogelijk is om een personeelsfeest te laten organiseren, blijkt hier toch nog relatief weinig animo voor. Vaak is het niet helemaal duidelijk wat nu binnen  de vrije ruimte valt en wat niet. We hebben het uitgezocht:

Een personeelsfeest op locatie van het bedrijf (een kantine of grote zaal) wordt gezien als vrijstelling. Er wordt dus geen belasting over gerekend en het valt niet binnen de vrije ruimte. De vrije ruimte blijft dan beschikbaar voor andere zaken, als kerstpakketten en personeelsreizen. Een personeelsfeest laten organiseren is daarentegen wel aan te raden. Daar weten we bij de Arjan van Dijk Groep alles van. Een personeelsfeest georganiseerd door de Arjan van Dijk Groep is een memorabele ervaring en ontdoet daarnaast ook veel zorgen van de werkgever. Verder valt het ook nog eens binnen de vrije ruimte van de WKR. Zolang de werkgever onder de 1,2% van het fiscale loon blijft, kan het personeelsfeest belastingvrij worden verrekend.

Als werkgever zijnde is het uiteraard mogelijk om de voorkeur te geven aan kerstpakketten of personeelsreizen binnen de vrije ruimte, ook in dat geval zijn er nog tal van mogelijkheden. Zodra een personeelsfeest namelijk een overheersend zakelijk karakter heeft, wordt het gezien als een vrijstelling. Deze vrijstelling wordt belastingvrij verrekend. Mocht je dus een evenement organiseren met lezingen/ cursussen enzovoort, kan je het laten afsluiten met een personeelsfeest. Dit valt dan in zijn geheel buiten de vrije ruimte. Er zijn dus genoeg mogelijkheden tot het (laten) organiseren van personeelsfeest!

Ga je een evenement organiseren? Zorg dan dat je goed op de hoogte bent van alle regels!